Boekhouding zakelijk

Lees meer

Belastingaangiftes

Lees meer

Loonadministratie

Lees meer

Subsidies

Lees meer

Toeslagen

Lees meer

Gratis consult

Lees meer

Van Overeem

Lees meer

Jaarrekening & tussentijdse overzichten:

De jaarrekening is het financiële eindverslag van uw onderneming. Het bevat de balans per 31 december, de resultatenrekening van het boekjaar en een toelichting op beide. Indien u een B.V. heeft, bent u zelfs verplicht een (beperkte) jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Doel van een jaarrekening De jaarrekening dient zo te zijn opgesteld dat deze de gebruiker van de jaarrekening voldoende inzicht geeft in het vermogen en resultaat van de onderneming. Het uiteindelijke doel hangt dus sterk af van het feit voor wie de jaarrekening wordt opgesteld. De meest voorkomende gebruikers van een jaarrekening zijn de eigenaar en de belastingdienst bij eenmanszaken en vennootschappen onder firma. Bij besloten vennootschappen, verenigingen en stichtingen kunnen hier nog de leden en aandeelhouders aan worden toegevoegd. Een laatste belangrijke categorie zijn de externe financiers van uw bedrijf, zoals banken en kredietinstellingen

Tussentijdse cijfers

Een administratie is vaak zeer gedetailleerd en moeilijk om op te sturen. Zeker wanneer u nog niet de zekerheid heeft dat de administratie ook daadwerkelijk klopt. De oplossing? Wij bespreken ieder kwartaal de tussentijdse cijfers met onze klant! Voordelen tussentijds overzicht Tussentijdse cijfers geven u de mogelijkheid binnen het boekjaar uw onderneming bij te sturen in plaats van het jaar daarna wanneer de definitieve jaarcijfers gereed zijn. Met een overzicht van de belangrijkste kosten- en opbrengstposten, ziet u snel waar uw onderneming gedurende het jaar staat. Zo kunt u tussentijds belangrijke beslissingen nemen en uw winst optimaliseren!


Banken

Ook banken en kredietverschaffers stellen regelmatig eisen aan voortzetting van de lening in de vorm van tussentijdse cijfers. Tijdig bijsturen van de bedrijfsvoering wanneer het iets slechter gaat is het devies. Een goed resultaat is niet alleen een kwestie van hard werken, maar ook van informatie en bijsturen naar aanleiding van deze informatie.

Alle mensen zijn gelijk

Contact