Toeslagen aanvragen?

De meest voorkomende toeslagen in Nederland zijn de zorgtoeslag en huurtoeslag. Verdien je op jaarbasis minder dan een bepaald inkomen dan heb je recht op toeslagen? Dat kan zijn zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag. Kom je in aanmerking voor één van deze toeslagen dan kun je deze toeslag zelf aanvragen of je kunt ons inschakelen en wij regelen dit voor je. Let op: als je teveel gaat verdienen zal je zelf de toeslagen weer moeten stopzetten want indien je teveel toeslagen ontvangt, moet je dit allemaal weer terug gaan betalen. Leuker kan de belastingdienst het niet maken maar ook niet makkelijkere! Dus mocht je zorgtoeslag krijgen, neem dan alsjeblieft van ons aan dat je dit geld het allerbeste kunt besteden aan je zorgverzekering want linksom of rechtsom, dat móet betaald wordenZorgtoeslag:

Wanneer heb je recht op zorgtoeslag? Indien je op jaarbasis € 30.000,- of minder verdient en 18 jaar of ouder bent. Dan kom je in aanmerking om zorgtoeslag aan te vragen. Heb je een toeslagpartner dan mag het inkomen niet hoger zijn dan = € 36.000. Daarnaast mag het vermogen niet hoger zijn dan € 30.360,per persoon en beiden hebben een gezamenlijke vrijstelling van € 60.720 Dus maximaal vermogen per 1 januari 2019 mag niet hoger zijn dan € 114.776 met toeslagpartner niet hoger dan € 145.136Huurtoeslag:

naast zorgtoeslag kennen we in Nederland nog een toeslag waar veel gebruik van wordt gemaakt, namelijk de huurtoeslag. Deze toeslag is bedoeld om tegemoet te komen aan de betaling van de huur. Wanneer heb je recht op huurtoeslag? Het is lastig om exact te beschrijven wanneer je recht hebt op huurtoeslag, omdat dit van een aantal factoren afhankelijk is. Zo moet je een zelfstandige woonruimte huren, mag je niet te veel verdienen en niet te veel vermogen hebben. Ook moet je ouder zijn dan 18 en als je aan alle voorwaarden voldoet, wordt op basis van de huur in combinatie met je inkomen bepaald hoe veel huurtoeslag je krijgt. Er zijn ook een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld als jij gehandicapt bent of iemand anders uit jouw huishouden gehandicapt is.Kinderopvangtoeslag:

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u kinderopvangtoeslag voor 2018 aanvragen? Dat moet u doen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Aan de volgende voorwaarden zal u moeten voldoen:
U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u en uw toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:
• U werkt, volgt een traject naar werk , een opleiding of een inburgeringscursus.
• U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een contract afgesloten.
• U betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang. Dit is uw eigen bijdrage.
• U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
• U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.
• Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
• Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.
• Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

Van Overeem Administratie- en Belastingzaken
Toeslagen.

Download document toeslagen.