Toeslagen aanvragen?

De meest voorkomende toeslagen in Nederland zijn de zorgtoeslag en huurtoeslag. Verdien je op jaarbasis minder dan een bepaald inkomen dan heb je recht op toeslagen? Dat kan zijn zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag. Kom je in aanmerking voor één van deze toeslagen dan kun je deze toeslag zelf aanvragen of je kunt ons inschakelen en wij regelen dit voor je. Let op: als je teveel gaat verdienen zal je zelf de toeslagen weer moeten stopzetten want indien je teveel toeslagen ontvangt, moet je dit allemaal weer terug gaan betalen. Leuker kan de belastingdienst het niet maken maar ook niet makkelijkere! Dus mocht je zorgtoeslag krijgen, neem dan alsjeblieft van ons aan dat je dit geld het allerbeste kunt besteden aan je zorgverzekering want linksom of rechtsom, dat móet betaald worden.Zorgtoeslag:

Wanneer heb je recht op zorgtoeslag? Indien je op jaarbasis € 31.138,- of minder verdient en 18 jaar of ouder bent. Dan kom je in aanmerking om zorgtoeslag aan te vragen. Heb je een toeslagpartner dan mag het inkomen niet hoger zijn dan € 39.979,-. Het maximaal vermogen per 1 januari 2021 mag niet hoger zijn dan € 118.479,- en met toeslagpartner niet hoger dan € 149.819,-Huurtoeslag:

Naast zorgtoeslag kennen we in Nederland nog een toeslag waar veel gebruik van wordt gemaakt, namelijk de huurtoeslag. Deze toeslag is bedoeld om tegemoet te komen aan de betaling van de huur.

Kan ik huurtoeslag krijgen?

Niet iedereen die huurt kan huurtoeslag krijgen. Om in aanmerking te komen, mag u niet te veel verdienen. Ook mag de huur niet te hoog, maar ook niet al te laag zijn.Uw inkomen mag niet te hoog zijn:

Vanaf 1 januari 2021 zijn er geen inkomensgrenzen meer. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden.Uw huur mag niet te hoog zijn:

Uw huur mag in 2021 niet hoger zijn dan € 752,33. Zijn alle bewoners jonger dan 23 jaar? Dan mag de huur niet hoger zijn dan € 442,46, behalve als u al een kind hebt dat bij u woont. Dan mag de huur toch € 752,33 zijn.U huurt een zelfstandige woonruimte

Een zelfstandige woonruimte heeft in ieder geval een eigen toegangsdeur die op slot kan, keuken en wc. Maar niet voor álle zelfstandige woningen kunt u huurtoeslag krijgen. Voor een woonboot of recreatiewoning kunt u bijvoorbeeld geen huurtoeslag krijgen. Ook al zijn het zelfstandige woonruimten. En voor sommige onzelfstandige woningen kunt u juist wél weer huurtoeslag krijgen.Uw vermogen mag niet te hoog zijn

U mag ook niet te veel vermogen hebben, zoals spaargeld. Iedere bewoner mag op 1 januari 2021 maximaal € 31.340 hebben. Partners mogen samen op 1 januari 2021 maximaal € 62.680 hebben. Hebt u een thuiswonende kind met vermogen dat jonger is dan 18 jaar? Dat bedrag telt dan mee bij uw vermogen.Kinderopvangtoeslag:

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u kinderopvangtoeslag voor 2021 aanvragen? Dat moet u doen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.

Aan de volgende voorwaarden zal u moeten voldoen:

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u en uw toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:
• U werkt, volgt een traject naar werk , een opleiding of een inburgeringscursus.
• U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een contract afgesloten.
• U betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang. Dit is uw eigen bijdrage.
• U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
• U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.
• Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
• Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.
• Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

Van Overeem Administratie- en Belastingzaken
Toeslagen.

Download document toeslagen.