Belastingaangifte zakelijk

Voor het opstellen van uw belastingaangifte 2019 zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur digitaal of kopieën daarvan) mee te sturen. Deze documenten kunt u hieronder downloaden/invullen.

Van Overeem Administratie- en Belastingzaken
CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2019.

Download document.