Loonadministratie uitbesteden?

Wanneer u personeel gaat aannemen dan zult u een loonadministratie moeten voeren. U moet als werkgever elke maand loonaangifte doen en het juiste bedrag aan loonheffingen aan de belastingdienst afdragen. Het voeren van een loonadministratie is specialistisch werk en hier is ook specifieke salarissoftware voor nodig, het is raadzaam dit uit te besteden. Namens ons verwerkt één van onze partners nl. administratiekantoor Boersma de loonadministratie. Dit kantoor heeft heel veel ervaring op het gebied van loonadministratie.
U kunt uw volledige loonadministratie aan ons uitbesteden. U betaalt bij ons enkel en alleen een all-in tarief van rond de € 10,-(excl. btw) per salarisspecificatie/loonstrook. Daarnaast betaalt u een eenmalig bedrag voor het inrichten van de loonadministratie en dit hangt af van de tijd die hiermee gemoeid is.


Aannemen personeelslid

 • Maak een arbeidsovereenkomst waarin je afspraken vastlegt (salaris, uren e.d.)
 • Laat het personeelslid een loonheffingsverklaring invullen
 • Neem een kopie van het identiteitsbewijs van de werknemer op in je administratie
 • Richt een loonadministratie in
 • De loonadministratie berekent het nettoloon en genereert de loonspecificatie
 • De loonadministratie geeft de loonheffing aan bij de belastingdienst
 • Denk na over extra verzekeringen (aansprakelijkheid, ongevallen, ziekteverzuim)


Uw loonadministratie bij ons onderbrengen bevat:

 • U krijgt een format voor een arbeidsovereenkomst
 • U krijgt het format voor een loonheffingsverklaring
 • Wij vragen een loonheffingsnummer voor u aan (deze is nodig voor de aangifte)
 • Wij richten de volledige salarisadministratie in
 • Wij passen automatisch de juiste CAO bepalingen toe (indien van toepassing)
 • U krijgt elke maand de salarisspecificaties en loonaangifte per email
 • Het enige wat u zelf hoeft te doen is het salaris en de loonheffing betalen

Optionele diensten:

 • Maandelijks aanleveren van de loonjournaalpost (nodig voor je boekhouding).
 • Aanleveren van een SEPA betaalbestand (upload de salarisbetaling bij je bank)
 • Periodieke aangifte bij het pensioenfonds
 • Rechtstreeks verzenden van de salarisspecificaties naar de werknemers via e-mail
 • *Voor het uitbesteden van je salarisadministratie rekenen wij een all-in tarief van € 10,-(excl. btw) per salarisspecificatie. Heeft u bijvoorbeeld twee medewerkers dan betaalt u € 20,-per maand.